Diensten

EEN GOED FUNCTIONERENDE VME GARANDEERT EEN OPTIMALE WOONBELEVING

Assurimmo is gedreven door vaardigheden en kwaliteit:

Bereikbaarheid

  • Kantoren geopend 6 op 7
  • Administratie en technisch beheer telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren
  • Noodnummer voor dringende technische voorvallen
  • Unieke eigenaarslogin met overzicht van alle lopende technische kwesties

Unieke online meldings- en opvolgingstool

De Assurimmo syndicus beschikt over de meest moderne middelen om zowel op technisch als administratief vlak snel en doeltreffend te reageren op onverwachte omstandigheden. Het moderne softwaresysteem is open en communicatief. Elke mede-eigenaar kan online volgen wat leeft in het gebouw.

Financieel beheer

De Assurimmo beheerder loodst de Vereniging Van Mede-eigendom (VME) door financieel woelig water door adviezen te verstrekken inzake liquiditeit, solvabiliteit, krediet en provisies.

Technisch beheer

De technisch beheerder houdt een waakzaam oog over de goede werking van de technische installaties van het gebouw.

Planning en uitvoering

De VME levend en daadkrachtig houden veriest organisationele bekwaamheid en moderne tools. Met Assurimmo zijn de projecten van de VME in goede handen. Er wordt regelmatig teruggekoppeld naar de betrokken partijen en alle bewegingen zijn steeds te volgen op de online rapporteringspagina van de VME.

Administratief beheer

  • wetgevend: Conformiteit aan de vigerende wetgeving en verplichtingen inzake personeelsbeheer, mededinging, enz...
  • financiële administratie: Elk gebouw over een transaparante dubbele boekhouding waarvan op ieder moment een zogenaamde ‘timestamp’ kan genomen worden. Alle cijfers zijn ook steeds beschikbaar voor de rekencommissaris van de VME en vanzelfsprekend voor elke mede-eigenaar wat betreft de individuele afrekening.

Juridisch beheer

De juridische aspecten van de werking van de VME alsook mogelijke juridsche vraagstukken die zich voordoen bij eigenaarswissels, bewonerswissels, geplande werken of werken in uitvoering enz... worden allen opgevangen door de juridische dienst van Assurimmo.

Sociale aspecten

Een gezonde VME kenmerkt zich door goede sociale verhoudingen tussen de verschillende bewoners en eigenaars. Assurimmo streeft naar optimale contacten tussen alle partijen. Deze aanpak staat garant voor een aangename woonervaring voor alle betrokkenen.

Communicatie

Tijdig en duidelijk communiceren op geregelde tijdstippen. Snel en doeltreffend communiceren wanneer incidenten zich voordoen.

Openingsuren

Openingsuren

09 222 12 36

Noodnummer buiten kantooruren:
09 280 20 49

 
 

assurimmo.info assurimmo nv, K. Maenhoutstraat 9, 9830 Sint-Martens-Latem, BE442490640, RPR Gent

Disclaimer - Privacy

Copyright Assurimmo NV - alle rechten voorbehouden - webmaster@assurimmo.info - Laurence Beeken BIV 506.575 - Assurimmo NV BE 442 490 640
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160"
Website by Medialoft